prawa pracownika

Odszkodowania – prawa pracownika

Prawa pracownika. Co o tym wiesz? Co zrobić, jeśli ulegniesz wypadkowi podczas wykonywania swoich obowiązków w pracy? Jakie są najlepsze możliwe działania do podjęcia?

Pracownik jest uprawniony do systemu rekompensat, który jest tak stworzony, aby unikać procesów sądowych, co więcej ustalona jest odpowiedzialność ze strony pracodawcy. W pozwie zawarte są opisane szkody osobowe, które zostały poniesione zarówno w środku jak i na zewnątrz miejsca pracy.

Pozew zostanie złożony w sądzie, poszkodowanego reprezentuje adwokat, we wniosku ujęte jest wszystko co istotne, adwokat jest w stanie udowodnić winę osoby trzeciej, oraz jej odpowiedzialność za zaniedbanie.

Odszkodowanie jest wypłacane, kiedy pracownik jest ubezpieczony. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie ubezpieczenia. Okoliczności wypadku są badane i sprawdzane, aż do ustalenia winy.

Stres z powodu wypadku może być większy, jeśli wypadek spowodowany był w czasie pracy. W takich wypadkach pracownicy powinni zwrócić uwagę na zdarzenie, oraz na: czas, przebieg wypadku, miejsce i osoby zaangażowane, następnie powinny zgłosić problem pracodawcy.

Urazy związane z pracą podlegają szeregowi przepisów odszkodowawczych. Są wyjątki, które muszą być reprezentowane przez adwokata. np. w niejasnych, niejednoznacznych sytuacjach.

W sytuacji, kiedy jesteś pracownikiem, który jest w trakcie podróży i będziesz uczestniczył w wypadku, masz prawo do odszkodowania, tylko jeśli będziesz ubezpieczony. Z drugiej jednak strony, nie można uznać odszkodowania ponieważ wypadek nie przebiegł w miejscu pracy, jednak jeśli był to wyjazd służbowy, czy też delegacja to odszkodowanie jest przyznawane.

Odszkodowania regulowane są przepisami prawnymi. Jednak prawie w każdym przypadku rekompensata obejmuje:
– koszty związane z leczeniem,
– częściowo wypłacone korzyści z czasowej niezdolności do pracy,
– tymczasową rentę inwalidzką,
– przychody z tytułu utraty korzyści,
Świadczenia te są przekazywane do pracodawcy przez firmę ubezpieczeniową, często zdarza się, że wypłacane są mniejsze kwoty. Jeśli jest okazja należy skonsultować się z prawnikiem, aby mógł lepiej ocenić sytuację i ugodę oferowaną przez firmę ubezpieczeniową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.